Tytuł: Uchwała Nr 185/894/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach Programu Restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.
Symbol: 185/894/2009

Uchwała Nr 185/894/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2009 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach Programu Restrukturyzacji  Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 185/894/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku.

 

Uchwała Nr …/…/2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ........ 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach.

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2,  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

1.   Przyjąć przedstawiony przez Pełnomocnika Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ds. Restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach Program Restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera                             w Tarnowskich Górach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

2.   Zobowiązać Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach do podjęcia działań w kierunku oceny możliwości restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach zgodnie z Programem o jakim mowa w punkcie 1.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2009-02-24
Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 185-894-2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-02-24
2) uzasadnienie Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-02-24
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24