Tytuł: Uchwała Nr XLII/399/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach.
Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XLII/399/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 18.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (31.08.2009)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman
Data wprowadzenia: 2009-08-31
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2009-08-31