Tytuł: Uchwała nr 11/67/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Aleksandrze Król-Skowron - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę
Symbol: 11/67/2011


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2011-01-14
Załączniki:
1) Uchwała nr 11/67/2011Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2011-01-14
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2011-01-14