Tytuł: Zezwolenie na zbieranie odpadów.
Symbol: OŚR


Osoba wprowadzająca dokument: Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia: 2020-02-11
Załączniki:
1) Karta informacyjnaWprowadził: Arkadiusz Gawenda, Dnia: 2020-02-11
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2015-10-20
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2015-10-20
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2016-09-26
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2016-09-26
Przesunięcie dokumentu: Krzysztof Horzela, dnia: 2016-09-29
Przesunięcie dokumentu: Krzysztof Horzela, dnia: 2016-09-29
Przesunięcie dokumentu: Krzysztof Horzela, dnia: 2016-09-29
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2017-09-07
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2018-05-09
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2019-07-03
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2019-12-31
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2020-02-11