Tytuł: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: I etap robót, obejmujący przebudowę budynku "Nowego" oraz instalację systemu alarmowo-pożarowego i systemu przyzywowo-alarmowego w budynku Pawilonu A w ramach zadania pn.: Przebudowa Pałacu Myśliwskiego oraz Budynku Nowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka - Domu Pomocy Społecznej w Miedarach"
Symbol: EO.ZP.3421-2-9/11


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2011-05-06
Załączniki:
1) ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2011-05-06
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2011-05-06