Tytuł: Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
Symbol: KA.2124.3.2013

Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.


Osoba wprowadzająca dokument: Hanna Wyszyńska
Data dokumentu: 2013-03-13
Data wprowadzenia: 2018-05-09
Załączniki:
1) Oświadczenie majątkoweWprowadził: Hanna Wyszyńska, Dnia: 2018-05-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Hanna Wyszyńska, dnia: 2013-03-13
Edycja dokumentu: Hanna Wyszyńska, dnia: 2017-07-11
Edycja dokumentu: Hanna Wyszyńska, dnia: 2018-05-09