Tytuł: Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w najem lub dzierżawę
Symbol: GN

Dokument utworzono:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Czyż
Data dokumentu: 2018-05-25
Data wprowadzenia: 2019-07-09
Załączniki:
1) karta informacyjnaWprowadził: Krzysztof Czyż, Dnia: 2019-07-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2010-09-17
Edycja dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2011-07-22
Edycja dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2012-09-25
Edycja dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2012-09-25
Edycja dokumentu: Joanna Respondek, dnia: 2012-09-25
Edycja dokumentu: Joanna Golus, dnia: 2015-10-19
Edycja dokumentu: Krzysztof Czyż, dnia: 2018-05-30
Edycja dokumentu: Krzysztof Czyż, dnia: 2018-06-13
Edycja dokumentu: Krzysztof Czyż, dnia: 2019-07-09
Edycja dokumentu: Krzysztof Czyż, dnia: 2019-07-09
Edycja dokumentu: Krzysztof Czyż, dnia: 2019-07-09
Edycja dokumentu: Krzysztof Czyż, dnia: 2019-07-09