Tytuł: Uchwała nr 40/190/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Województwa Śląskiego do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Mam zawód mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 9.2 "Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Symbol: 40/190/2011


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2011-06-03
Załączniki:
1) Uchwała nr 40/190/2011Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2011-06-03
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2011-06-03