Tytuł: Uchwała nr 327/1543/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2023 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Symbol: KNZ.E.524.1.2023


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk
Data wprowadzenia: 2023-02-14
Załączniki:
1) Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego nr 327/1543/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.Wprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2023-02-14
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2023-02-14