Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 18/2012 z dnia 04.04.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Symbol: OR.Z.1430.16.2012

Zarządzenie nr 18/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 04.04.2012 r.

w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 7/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38 a ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXI/226/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 r.

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

§ 1 Zarządzenia nr 7/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje brzmienie:

"Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w składzie:
Przewodniczący :
- EKKERT Lucyna - Starosta Tarnogórski
Członkowie:
- FIAŁA Andrzej - Radny delegowany przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach
- GWÓŹDŹ  Kazimierz - Radny delegowany przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach
- WALICKI Władysław - Delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach
- WIECZOREK Artur - Delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach
- JOCHLIK Gustaw - Delegowany przez Starostę Tarnogórskiego
- ŚWIDERSKI Ryszard - Delegowany przez Starostę Tarnogórskiego
- KUBAT Krzysztof - Delegowany przez Starostę Tarnogórskiego
- SZYMOCHA-ŻAK Anna - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach"

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 7/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-04-04
Data wprowadzenia: 2012-04-05
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-05