Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 27/2012 z dnia 18.04.2012 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach
Symbol: OR.Z.1430.22.2012

Zarządzenie nr 27/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 18.04.2012roku

w sprawie:
powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Na podstawie §18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139 poz 1328 z późn zm.) oraz na podstawie §42 pkt 2 lit.b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich górach ( Uchwała Rady Powiatu nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27.12.2011r.) na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Tarnowskich Górach

Zarządzam
co następuje:

§1

Powołuje z dniem  2 kwietnia 2012 roku panią Izabelę Matysiakiewicz internistę na Członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jednocześnie powierzając jej funkcję Przewodniczącego Składu Orzekającego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

§2

Powołanie na powyższą funkcję obowiązywać będzie od dnia powołania do dnia odwołania.

§3

Zakres zadań przewodniczącego składu orzekającego w Powiatowym Zespole zostanie określony przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-04-18
Data wprowadzenia: 2012-04-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-19