Tytuł: Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych określone są w szczególności w przepisach następujących aktów prawnych:

1) ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1461),
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 283),
3) Statut Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2020r. poz. 7618),
4) zarządzenie nr 73/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad tworzenia aktów prawnych oraz wprowadzenia wzorów uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego i Zarządu Powiatu Tarnogórskiego oraz zarządzeń Starosty Tarnogórskiego ze zm.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2022-06-27
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-01-03
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-05-28
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2022-06-27