Tytuł: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT


Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Bąk
Data wprowadzenia: 2016-10-04
Załączniki:
1) ogłoszenieWprowadził: Dariusz Bąk, Dnia: 2016-10-04
2) załącznikWprowadził: Dariusz Bąk, Dnia: 2016-10-04
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2016-10-04