Tytuł: Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT

Treść protokołu w załączeniu


Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Bąk
Data wprowadzenia: 2017-09-11
Załączniki:
1) protokół kursy i szkoleniaWprowadził: Dariusz Bąk, Dnia: 2017-09-11
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2017-09-11