Tytuł: Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na dostawie gaśnic wraz z skrzynkami w ramach projektu "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT.


Osoba wprowadzająca dokument: Agnieszka Jochlik
Data wprowadzenia: 2018-05-09
Załączniki:
1) zapytanie ofertoweWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2018-05-09
2) formularz ofertowyWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2018-05-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2018-05-09