Tytuł: Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła
Data wprowadzenia: 2019-05-30
Załączniki:
1) INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCYWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2019-05-30
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2019-05-30