Tytuł: Informacja o wyborze wykonawcy dostawy narzędzi i urządzeń dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz dla Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT


Osoba wprowadzająca dokument: Agnieszka Jochlik
Data wprowadzenia: 2019-07-08
Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcyWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-07-08
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2019-07-08