Tytuł: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni gospodarki materiałowej do Technikum nr 13 w Radzionkowie w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT


Osoba wprowadzająca dokument: Agnieszka Jochlik
Data wprowadzenia: 2019-12-05
Załączniki:
1) Zapytanie ofertoweWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-12-05
2) Załącznik nr 1Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-12-05
3) Załącznik nr 2Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-12-05
4) Załącznik nr 3Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-12-05
5) Załącznik nr 4Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2019-12-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2019-12-05