Tytuł: Sesja Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 roku
Symbol: EB.0049-15/08

Data sesji: 30.12.2008 r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25 listopada 2008 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/ /2008 w sprawie budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/ /2008 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/ /2008 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV /2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV /2008 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/ /2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/ /2008 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/ /2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok.
12. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie sesji.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (17.12.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman
Data wprowadzenia: 2008-12-29
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-12-17
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-12-29
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-12-29
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-12-29
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-12-29
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-12-29
Usunięcie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-12-29
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-12-29
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24