Tytuł: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 17 kwietnia 2012 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

17 kwietnia 2012 roku, wtorek, godz. 16.00

sala 306, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, Tarnowskie Góry

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       dyskusja i wypracowanie wniosków na temat restrukturyzacji zadłużenia Powiatu Tarnogórskiego,

2.       opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok,

3.       opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu,

4.       przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji,

5.       sprawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2012-04-11
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2012-04-11
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-25