Tytuł: Uchwała nr 25/98/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2014
Symbol: 25/98/2015


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2015-04-01
Załączniki:
1) Uchwała nr 25/98/2015Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-04-01
2) Sprawozdanie Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-04-01
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2015-04-01
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2015-04-01