Tytuł: Uchwała nr 29/113/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Symbol: 29/113/2015

Dokument dostępny w załączniku 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2015-04-09
Załączniki:
1) Uchwała nr 29/113/2015 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2015-04-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2015-04-09