Tytuł: Uchwała nr 55/207/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: 55/207/2015


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2015-07-16
Załączniki:
1) Uchwała nr 55/207/2015 pdfWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-07-16
2) Projekt uchwały Rady Powiatu pdfWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-07-16
3) Uchwała nr 55/207/2015 wordWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-07-16
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2015-07-16