Tytuł: Uchwała nr 60/246/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe
Symbol: 60/246/2015


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2015-08-06
Załączniki:
1) Uchwała nr 60/246/2015 wordWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-08-06
2) Uchwała nr 60/246/2015 pdfWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-08-06
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2015-08-06