Tytuł: Uchwała nr 81/299/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Symbol: 81/299/2015


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2015-10-13
Załączniki:
1) 81/299/2015 pdfWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-10-13
2) 81/299/2015 wordWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-10-13
3) projekt uchwały Rady Powiatu Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2015-10-13
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2015-10-13