Tytuł: uchwała nr XLIII/357/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


Komentarz:

Autoryzacja Przewodniczący Rady Powiatu


Osoba wprowadzająca dokument: Kamila Kuna
Data wprowadzenia: 2017-12-13
Załączniki:
1) XLIII/357/2017Wprowadził: Kamila Kuna, Dnia: 2017-11-30
2) XLIII/357/2017 wordWprowadził: Kamila Kuna, Dnia: 2017-11-30
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Kamila Kuna, dnia: 2017-11-30
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2017-12-13
Edycja dokumentu: Kamila Kuna, dnia: 2017-12-13