Tytuł: Nowak Sebastian


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2019-03-19
Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowaniaWprowadził: Aleksandra Binkowska, Dnia: 2019-03-19
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2019-03-19