Tytuł: Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego - 23 stycznia 2020 roku

Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego
23 stycznia 2020 roku, czwartek, godz. 14.30
sala 306, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, Tarnowskie Góry

Proponowany porządek posiedzenia:
1) sprawozdanie Starosty Tarnogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok,
2) informacja na temat możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej w obrębie budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
3) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu,
4) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
5) sprawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2020-01-10
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-01-10