Tytuł: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 28 września 2020 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
28 września 2020 roku, poniedziałek, godz. 14.00
sala 304, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, Tarnowskie Góry

Proponowany porządek posiedzenia:
1) informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2020r.,
2) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
4) sprawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2020-09-07
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-09-07