Tytuł: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego – 3 grudnia 2020 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
3 grudnia 2020 roku, czwartek, godz. 12.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek posiedzenia:
1) ustalenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
3) sprawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2020-11-26
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-11-26