Tytuł: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 14 grudnia 2020 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
14 grudnia 2020 roku, poniedziałek, godz. 13.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek posiedzenia:
1) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu,
2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
3) sprawy bieżące.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2020-11-26
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-11-26