Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 29/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Biura ds. Inwestycji
Symbol: EO.0716-7/18/06

ZARZĄDZENIE NR 29/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2006 R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Biura ds. Inwestycji.                     

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Andrzej Dul - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: 
   Rudolf Sobczyk  - Audytor wewnętrzny w Biurze ds. Audytu
   Henryk Łatowski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
   Dorota Synowiec - inspektor w Biurze Kadr pełniąca obowiązki Sekretarza Komisji  

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko Kierownika Biura ds. Inwestycji, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-03-02
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-03-02