Tytuł: Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Długiej (lewa strona) – gmina Radzionków - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Lokalizacja projektu: gmina Radzionków.

Koszt szacunkowy projektu: 330 000 zł.

Opis projektu:

Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Długiej (strona lewa) od skrzyżowania z ulicą Szymały do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza powinien obejmować wymiary nawierzchni na asfaltową a od ulic Sienkiewicza do ulicy Gajdasa będzie obejmowała budowę nowego odcinka. Całość ma stanowić ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej z oznakowaniem poziomym i pionowym. Zakres prac w całości znajduje się w pasie drogi powiatowej. Szerokość obecna daje możliwość wykonania wnioskowanego zakresu prac.

Stan ciągu pieszego we wnioskowanej części nie nadaje się do wykonania, jako miejscowe naprawy. Nawierzchnia na całej długości (Szymały – Sienkiewicza) wymaga całkowitej wymiany a od ul. Sienkiewicza do ul. Gajdasa brak jest utwardzonego ciągu. Wykonanie ciągu pieszo –rowerowego skomunikuje centrum miasta z istniejącymi ścieżkami rowerowymi oraz wpisze się w zakres polityki rowerowej prowadzonej przez ościenne miasta, m.in. Tarnowskie Góry. W chwili obecnej trwają prace na ul. Knosały związane ze ścieżką rowerową spowodują, że wnioskowany odcinek stanie się również kluczowym i oczekiwanym.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko
Data wprowadzenia: 2022-05-10
Załączniki:
1) zdjęcie 1Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2022-03-29
2) zdjęcie 2Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2022-03-29
3) zdjęcie 3Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2022-03-29
4) zdjęcie 4Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2022-03-29
5) zdjęcie 5Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2022-03-29
6) zdjęcie 6Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2022-03-29
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-03-29
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-03-29
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-03-29
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-05-10
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2022-05-10