Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Opracowanie kompleksowej ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach"
Symbol: EO.ZP.3431-2-13/07

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu 

    Uprzejmie informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było "Opracowanie kompleksowej ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 29 w Tarnowskich Górach" zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity z późń. zm.) ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
      

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (12.06.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2007-06-12
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-06-12