Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Założenie geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy na terenie obiektu Zbrosławice" - część I "Inwentaryzacja osnowy wysokościowej i sporządzenie projektu osnowy wysokościowej III i IV klasy na terenie Powiatu Tarnogórskiego" - część II
Symbol: EO.ZP.3431-2-48/07

Powiat Tarnogórski
42 - 600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu
   

             Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było:
      1. "Założenie geodezyjnej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy na terenie obiektu Zbrosławice" - część I
      2. "Inwentaryzacja osnowy wysokościowej i sporządzenie projektu osnowy wysokościowej III i IV klasy na terenie Powiatu Tarnogórskiego" - część II
za najkorzystniejszą ofertę na część I i II uznano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 100 a
40-065 Katowice


zaoferowana cena za przedmiot zamówienia na:

część I brutto: 469.930,00 PLN
część II brutto: 136.250,00 PLN

              Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj.100 w tym: cena oferty 80, okres gwarancji 20) w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą, którą złożono w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (24.10.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2007-10-25
Załączniki:
1) info. o zawarciu umowy - część IWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2008-01-22
2) info. o zawarciu umowy - część IIWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2008-01-22
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-10-25