Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości zajętych pod pasami drogowymi dróg powiatowych"
Symbol: EO.ZP.3431-2-64/07

Powiat Tarnogórski
42 - 600 Tarnowskie Góry
ul. Karłuszowiec 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu
   

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości zajętych pod pasami drogowymi dróg powiatowych" wybrano ofertę złożoną przez:

 

                               BIURO GEODEZYJNE "GRADUS 1" JAN DZIEMBA

                                                       UL. S. BATOREGO 48

41-506 CHORZÓW

zaoferowana cena za przedmiot zamówienia na:

CZĘŚĆ A: 41.114,00 zł brutto

CZĘŚĆ B: 38.308,00 zł brutto

CZĘŚĆ C: 11.834,00 zł brutto

 

Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj.100) na każde zadanie
w świetle kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą, która podlegała ocenie w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (17.12.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Iwona Penkaty
Data wprowadzenia: 2007-12-18
Załączniki:
1) informacja o zawarciu umowy-część AWprowadził: Iwona Penkaty, Dnia: 2008-01-28
2) informacja o zawarciu umowy-część BWprowadził: Iwona Penkaty, Dnia: 2008-01-28
3) informacja o zawarciu mowy-część CWprowadził: Iwona Penkaty, Dnia: 2008-01-28
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Iwona Penkaty, dnia: 2007-12-18
Edycja dokumentu: Iwona Penkaty, dnia: 2007-12-18