Tytuł: Informacja o zawarciu umowy na: " Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2009"
Symbol: EO.ZP.3421-2-26/09

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Informacja o zawarciu umowy

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było: "Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2009 roku" - w szczególności wykonywanie podziałów nieruchomości, wznawianie punktów granicznych oraz weryfikacja uzytków gruntowych, została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnyvch i Kartograficznych Jerzy Olbiński, ul. Stolarzowicka 104b/6, 41-908 Bytom.


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Brol
Data wprowadzenia: 2009-07-20
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Brol, dnia: 2009-07-20