Tytuł: Informacja o zawarciu umowy na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tarnogórskiego"
Symbol: EO.ZP.3431-13/09

  Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Informacja o zawarciu umowy

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem było: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tarnogórskiego" - zamówienie uzupełniające obejmujące ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych następujących środków trwałych: obieraczka do ziemniaków oraz piec konwekcyjno-parowy w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, została zawarta umowa z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Brol
Data wprowadzenia: 2009-07-29
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Brol, dnia: 2009-07-29
Edycja dokumentu: Magdalena Brol, dnia: 2009-07-29