Tytuł: Uchwała nr 181/870/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego
Symbol: 181/870/2009

Uchwała nr 181/870/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  26 stycznia 2009 roku

 

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004r., Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

  

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Powołać stałą komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

 

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Przewodniczący

Artur Maligłówka

Wicestarosta

2.

Zastępca Przewodniczącego

Krystyna Kosmala

Członek Zarządu Powiatu

3.

Członek Komisji

Joanna Niebylska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

4.

Członek Komisji

Agata Kamińska

Inspektor w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Powiatu                    w Wydziale Gospodarki Mieniem                - p.o. Kierownika Referatu

5.

Członek Komisji

Iwona Borecka

Inspektor w Referacie Finansowym                 w Wydziale Budżetu i Finansów

6.

Członek Komisji

Barbara Zielonka

Podinspektor w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem

 

§ 2

1.             Komisja może podejmować czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w składzie co najmniej 3 osób.

2.             W uzasadnionych przypadkach, do podejmowania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, istnieje możliwość powołania odrębnej komisji przetargowej.

3.             W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji przetargowej jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Traci moc Uchwała nr 1/1/2006 Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego oraz Uchwała nr 82/386/2007  Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1/1/2006 Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-02-04
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04