Tytuł: Uchwała nr 194/955/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety za wyjątkiem obrębu k.m.1 Jędrysek
Symbol: 194/955/2009

Uchwała nr 194/955/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 marca 2009 roku

 

w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety za wyjątkiem obrębu k.m.1 Jędrysek

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz punkt 1, podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach" stanowiącego załącznik do uchwały nr 42/216/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zatwierdzić i skierować do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości przekraczającej 60 tys. euro na modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety za wyjątkiem obrębu k.m.1 Jędrysek w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Powiatowemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2009-04-09
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-04-09