Tytuł: Uchwała nr 214/1092/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipiec 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok
Symbol: 214/1092/2009

Uchwała nr 214/1092/2009

 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 13 lipiec  2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

  

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

  

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 90 577 zł z tego:

 

                                                         

1. rezerwę celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 90 577 zł przeznaczyć na:

 

- zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach o kwotę 15 000 zł na wykonanie remontu sali gimnastycznej wg zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- zwiększenie budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach o kwotę 21 200 zł w związku z umieszeniem wychowanków w Hotelu Olimpijskim w okresie planowanego remontu macierzystego obiektu

- malowanie klatki schodowej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach  w kwocie 42 583 zł

- naprawę pokrycia z papy termozgrzewalnej części dachu wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich budynku szkoły Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w kwocie 11 794 zł

 

§2

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 4 w budżecie tworzy się rezerwy ust. 3 celową na wydatki związane z oświatą zmienia się kwotę    1 209 750 zł na kwotę 1 119 173 zł

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                                     §4

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-08-07
Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 214/1092/2009Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-08-07
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-08-07