Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach


ul. Karłuszowiec 5
ul. Mickiewicza 41
ul. Opolska 21A, 21G
42-600 Tarnowskie Góry
powiat tarnogórski
województwo śląskie

Godziny urzędowania
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

infolinia 32 381 37 71 , fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnogorski.pl
www: http://www.powiat.tarnogorski.pl

Powiat Tarnogórski
42-600 Tarnowskie Góry
ul.Karłuszowiec 5
NIP: 645-251-31-03
REGON: 276255170

Archiwalna wersja BIP
(dokumenty wprowadzone do dnia 01.06.2006)
znajduje się pod adresem www:
http://www.bip.arch.tarnogorski.pl

Starosta Tarnogórski informuje, że na podstawie art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracowników Starostwa Powiatowego posługujących się językiem migowym. Zgłoszenie chęci skorzystania z tego rodzaju świadczenia powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonywać pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej na adres:
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry;

elektronicznie na adres:
pfron@tarnogorski.pl

lub telefonicznie:
Danuta Stroba – (32) 381-37-50 lub (32) 381-37-52.

INFORMACJA

Wydziały Starostwa Powiatowego zlokalizowane w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 tj. Biuro Strategii i Rozwoju oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach zostały przeniesione do budynku przy ul. Opolska 21A, natomiast Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do budynku przy ul. Opolska 21G w Tarnowskich Górach natomiast Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego został przeniesiony do budynku przy ul. Karłuszowiec 5.

Od 01.01.2014r. obsługę bankową Powiatu Tarnogórskiego pełnił będzie mBank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice. Od dnia 01.01.2014r. zostały otwarte nowe rachunki bankowe, w tym rachunek przeznaczony do obsługi dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe.

Konta bankowe

Rachunek budżetu Powiatu Tarnogórskiego mBank S.A. 55 1140 1078 0000 4055 5300 1036
(wpłaty m.in. z tytułu: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych)
    
Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach mBank S.A. 54 1140 1078 0000 4055 5300 1054
(wpłaty m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie karty wędkarskiej, najmu i dzierżawy majątku Powiatu Tarnogórskiego, sprzedaży majątku Powiatu Tarnogórskiego)
    
Rachunek wydatków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach mBank S.A. 27 1140 1078 0000 4055 5300 1055
    
Rachunek „Skarb Państwa” mBank S.A. 03 1140 1078 0000 4055 5300 1002
(wpłaty m.in. z tytułu: udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, tj. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości)
    
Rachunek „kaucje i wadia” mBank S.A. 62 1140 1078 0000 4055 5300 1007
    
Rachunek „opłaty skarbowe” mBank S.A. 70 1140 1078 0000 4055 5300 1057
(opłata skarbowa na powyższy rachunek może być uiszczana przez interesantów z tytułu dokonywanych na ich rzecz czynności urzędowych przez wszystkie wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach)

Rachunek „geodezja” mBank S.A. 46 1140 1078 0000 4055 5300 1004
(wpłaty m.in. z tytułu: opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)
    
Rachunek „wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej” mBank S.A. 44 1140 1078 0000 4055 5300 1040
(wpłaty m.in. z tytułu: opłaty za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej)Wyświetleń Strony Głównej: 984715
 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR