Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » Rejestr zmian

 Zmiany w dokumentach i menu BIP

2019-11-22 Utworzenie dokumentu: BA.6740.18.79.2019 - Zakład Instalacji Klimatyzacyjnych „PRO-KLIMA” Mariusz Świstek - sieć kanalizacyjna
 Edycja dokumentu: BA.6743.11.5.2019 - PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej wraz z przyłączem
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 77/463/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 77/462/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Technikum nr 13 w Radzionkowie
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 76/461/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 76/460/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 76/459/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 76/459/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 76/458/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 76/457/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonych numerami ewidencyjnymi działek: 243//50 i 121/329 obręb Szałsza
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 76/456/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego
 Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2019 roku
 Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2019 roku

2019-11-21 Edycja dokumentu: BA.6743.11.4.2019 - Dominika i Łukasz Mzyk - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
 Edycja dokumentu: BA.6743.18.68.2019 - Zakład Instalacji Klimatyzacyjnych „PRO-KLIMA” Mariusz Świstek - sieć wodociągowa
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.17.2019 - KOME Polska Sp. z o.o. - przebudowa sieci wodociągowej
 Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
 Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
 Utworzenie dokumentu: Protokół nr 11/19 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 24.10.2019r.

2019-11-20 Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych z dnia 23 października 2019 r.
 Edycja dokumentu: BA.6743.16.17.2019 - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rozbudowa sieci gazowej
 Edycja dokumentu: BA.6743.17.6.2019 - Joanna Rainer - Przebudowa i rozbudowa domu mieszkalnego jednorodzinnego
 Edycja dokumentu: Druki do pobrania
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.13.2019, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., sieć gazowa
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.15.12.2019, sieć gazowa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 
 
| Następne

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR