Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » Rejestr zmian

 Zmiany w dokumentach i menu BIP

2020-02-24 Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 stycznia 2020 roku
 Edycja dokumentu: Akty prawa miejscowego - obowiązujące
 Edycja dokumentu: BA.6743.14.45.2019.AK-budowa sieci gazowej śr/c-Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 Edycja dokumentu: BA.6740.18.5.2020.MO - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - sieć wodociągowa
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.19.5.2020.OM - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - rozbudowa gazociągu oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia
 Utworzenie dokumentu: Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych z dnia 22 stycznia 2020 r.

2020-02-21 Edycja dokumentu: BA.6743.13.2.2020 - Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem - PSG Sp. z o.o.
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 95/557/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia Kazimierzowi Sporoniowi – dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu w ramach Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2020 roku
 Utworzenie dokumentu: Protokół nr 14/20 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 23.01.2020r.
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 94/556/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 94/555/20200 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok
 Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2020 roku
 Edycja dokumentu: BA.6743.15.1.2020 BR- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowcach - Budowa kanalizacji sanitarnej

2020-02-20 Utworzenie dokumentu: BA.6743.16.4.2020.DW - Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - budowa sieci gazowej

2020-02-19 Edycja dokumentu: BA.6743.19.1.2020.OM - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - rozbudowa sieci wodociągowej
 Edycja dokumentu: Materiały do pobrania do umowy o realizację zadania publicznego
 Edycja dokumentu: BA.6743.18.11.2020.RP - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową przyłącza
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.11.2020.RP - PSG Sp. z o.o. - Rozbudowa sieci gazowej wraz z budową przyłącza
 Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 Edycja dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
 Edycja dokumentu: Określenie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania
 Edycja dokumentu: BA.6743.19.1.2020.OM - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - rozbudowa sieci wodociągowej
 Utworzenie dokumentu: Informacja o możliwości uzyskania dotacji
 Utworzenie dokumentu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 167/36, 191/38, 174/37, 168/37, 158/36 obręb Wieszowa. Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi przy bramie ROD Zacisze (przy Domu Działkowca), od strony ul. Przyjemnej w Wieszowie w dniu 30.03.2020.r o godzinie 13:30.
 
 
| Następne

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR