» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 35/173/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Lucyny Ekkert Starosty Tarnogórskiego do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WSP S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 35/173/2011

Załączniki:
1) 35/173/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 232.18 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/174/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 34/161/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenue powiatu tarnogórskiego

Symbol: 35/174/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 83.36 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/172/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 35/172/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 845.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/171/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 35/171/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 798.92 KB
2) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 798.92 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/170/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 35/170/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 136.41 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/169/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 35/169/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 451.84 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/168/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dodatkowych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26c w Tarnowskich Górach na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Symbol: 35/168/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 135.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/167/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadan własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 35/167/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 270.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/166/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2010

Symbol: 35/166/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 5185.91 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/165/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promicji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2010"

Symbol: 35/165/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 3148.88 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
POWRÓT