» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 września 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 81/411/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie udzielenia Aleksandrze Król-Skowron - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach upoważnienia do zatwierdzania organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w razie nieobecności Pana Mariana Szukalskiego - Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 81/411/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/411/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 69.62 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/410/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/138/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pod nazwą "Gwarki Tarnogórskie 2011"

Symbol: 81/410/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/410/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 72.45 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/409/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II edycji konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 81/409/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/409/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 85.23 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/408/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 A poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego

Symbol: 81/408/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/408/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 81.43 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/407/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LVII/530/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą: Przedsiębiorstwo "NOVA" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 A

Symbol: 81/407/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 81/407/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 66.77 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/406/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b

Symbol: 81/406/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/406/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 312.15 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/404/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 71/366/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na koszt właściciela

Symbol: 81/404/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/404/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 84.8 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/405/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego za 2010 rok

Symbol: 81/405/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/405/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/403/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Dworcowej w Nakle Śląskim

Symbol: 81/403/20111

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/403/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 170.05 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
POWRÓT