» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Tytuł:  Zarządzenie 106/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2012 r. w sprawie: ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień oraz wprowadzenia wzoru umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórskie i aneksów do umów i porozumień

Symbol: 106/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 106/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-31

Data wprowadzenia: 2012-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 105/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starsotwa Powiatowego w Tarnowskich Górach będącego własnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz powołania w tym celu komisji inwentaryzacyjnej

Symbol: 105/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 105/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-28

Data wprowadzenia: 2012-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 104/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego zarządzeniem 117/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku zmienionego zarządzeniem 10/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 lutego 2012 roku zmienionego zarządzeniem 22/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku zmienionego zarządzeniem 52/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku

Symbol: 104/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 104/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-28

Data wprowadzenia: 2012-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 103/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 69/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.11.2010 roku w sprawie instrukcji kasowej dotyczącej gospodarki kasowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 103/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 103/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-28

Data wprowadzenia: 2012-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 102/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 19/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 102/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 102/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-28

Data wprowadzenia: 2012-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 101/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.12.2012 r. w sprawie: powołania komisji oceniającej projekty w Konkursie Młodej Przedsiębiorczości

Symbol: 101/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 101/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-19

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 100/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.12.2012 r. w sprawie: udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 100/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 100/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-17

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 99/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.12.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 94/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.11.2012 roku w sprawie przeygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 99/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 99/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-17

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 98/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.12.2012 r. w sprawie: zasad publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 98/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 98/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-14

Data wprowadzenia: 2012-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 97/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.12.2012 r. w sprawie: zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 97/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 97/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-14

Data wprowadzenia: 2012-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 96/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.12.2012 r. w sprawie: odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 96/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 96/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-12-12

Data wprowadzenia: 2012-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 95/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3.12.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 37/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 95/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 95/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 441.77 KB

Data dokumentu: 2012-12-03

Data wprowadzenia: 2012-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 94/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.11.2012 r. w sprawie: przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 94/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 94/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-11-26

Data wprowadzenia: 2012-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 93/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.11.2012 r. w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Symbol: 93/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 93/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-11-23

Data wprowadzenia: 2012-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 92/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.11.2012 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji skladników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 92/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 92/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-11-22

Data wprowadzenia: 2012-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 91/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.11.2012 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tarnowskich Górach

Symbol: 91/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 91//2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-11-15

Data wprowadzenia: 2012-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 90/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.11.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.05.2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 90/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 90/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-11-07

Data wprowadzenia: 2012-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 89/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.11.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 89/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 89/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-11-07

Data wprowadzenia: 2012-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 88/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.11.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.05.2012 w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami.

Symbol: 88/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 88/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-11-07

Data wprowadzenia: 2012-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 87/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.10.2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 84/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 87/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 87/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-30

Data wprowadzenia: 2012-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 86/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2012.

Symbol: 86/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 86/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-25

Data wprowadzenia: 2012-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 85/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.10.2012 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 85/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 85/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 9816.72 KB

Data dokumentu: 2012-10-25

Data wprowadzenia: 2012-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 84/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.10.2012 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 84/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 84/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-12

Data wprowadzenia: 2012-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 83/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.10.2012 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Symbol: 83/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 83/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Załącznik do Zarządzenia nr 83/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-08

Data wprowadzenia: 2012-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie 82/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.10.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 37/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.05.2012 r. w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 82/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 82/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-05

Data wprowadzenia: 2012-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 81/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.10.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 79/2012 z dnia 3 października 2012 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 81/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 81/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-05

Data wprowadzenia: 2012-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 80/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.10.2012 r. w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Symbol: 80/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 80/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-04

Data wprowadzenia: 2012-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 79/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.10.2012 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 79/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 79/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-03

Data wprowadzenia: 2012-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 78/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.10.2012 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 78/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 78/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-03

Data wprowadzenia: 2012-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 77/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.10.2012 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 77/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 77/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-03

Data wprowadzenia: 2012-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 76/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.10.2012 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Symbol: 76/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 76/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-10-03

Data wprowadzenia: 2012-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 75/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.09.2012 r. w sprawie szczegółowych procedur prowadzenia obsługi finansowo - księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w tym obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowe dla Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.

Symbol: 75/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 75/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-09-27

Data wprowadzenia: 2012-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 74/2012 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 74/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 74/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-09-25

Data wprowadzenia: 2012-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.09.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 47/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski oraz aneksów do umów i porozumień

Symbol: 73/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 73/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-09-24

Data wprowadzenia: 2012-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 72/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 72/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 72/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-09-13

Data wprowadzenia: 2012-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 71/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.09.2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Rolnictwa, Ocen i Kształtowania Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Symbol: 71/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 71/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-09-11

Data wprowadzenia: 2012-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 70/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.09.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.05.2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 70/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 70/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 342.8 KB

Data dokumentu: 2012-09-04

Data wprowadzenia: 2012-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 69/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.08.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 69/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 69/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-08-29

Data wprowadzenia: 2012-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 68/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.08.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. oceny wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie osobie fizycznej dofinansowania w ramach programu pn. "Aktywny samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 68/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 68/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-08-14

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 67/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.08.2012 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 67/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 67/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-08-14

Data wprowadzenia: 2012-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 66/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9.08.2012 r. w sprawie: przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pt."Górny Śląsk - 2012"

Symbol: 66/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 66/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-08-09

Data wprowadzenia: 2012-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.08.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 49/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie procedury udzielania, zmiany i odwołania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz innym osobom przez Starostę Tarnogórskiego oraz Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 65/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 65/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-08-07

Data wprowadzenia: 2012-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 64/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.08.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 84/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 64/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 64/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-08-07

Data wprowadzenia: 2012-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 63/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1.08.2012 roku w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 63/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 63/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-08-01

Data wprowadzenia: 2012-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 62/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.07.2012 r. w sprawie prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym i podatkowym w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 62/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 62/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-07-31

Data wprowadzenia: 2012-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 61/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.07.2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Tarnogórskim.

Symbol: 61/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 61/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.07.2012 r. w sprawie przekazywania przez Naczelników i Kierowników informacji o bieżącej działalności podległych im komórek i jednostek organizacyjnych do Biura Rzecznika Prasowego.

Symbol: 60/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-07-25

Data wprowadzenia: 2012-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 59/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.07.2012 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 89/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.11.2007 roku w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Symbol: 59/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 59/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 221.63 KB

Data dokumentu: 2012-07-10

Data wprowadzenia: 2012-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 58/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6.07.2012 r. w sprawie: powołania zespołu pełnomocników ds. oceny wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej w ramach programu pn. "Aktywny samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 58/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 58/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-07-06

Data wprowadzenia: 2012-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 57/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6.07.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 13/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do spraw dostosowania systemu kontroli zarządzczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 57/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 57/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-07-06

Data wprowadzenia: 2012-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.07.2012 r. w sprawie ustalenia ryczałtu na zakup opału dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu.

Symbol: 56/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-07-04

Data wprowadzenia: 2012-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.07.2012 r. w sprawie zasad przesyłania pism za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Symbol: 55/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 55/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-07-03

Data wprowadzenia: 2012-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.06.2012 r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. B Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przeznaczonej do brakowania

Symbol: 54/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-29

Data wprowadzenia: 2012-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. Bc Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przeznaczonej do brakowania

Symbol: 53/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 53/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-29

Data wprowadzenia: 2012-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 52/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.06.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego zarządzeniem 117/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku zmienionego zarządzeniem 10/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 lutego 2012 roku zmienionego zarządzeniem 22/2012 z dnia 13.04.2012 r.

Symbol: 52/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 52/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-29

Data wprowadzenia: 2012-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.06.2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji

Symbol: 51/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 51/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-28

Data wprowadzenia: 2012-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.06.2012 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Symbol: 50/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 50/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-26

Data wprowadzenia: 2012-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Nr 49/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.06.2012 r. w sprawie: procedury udzielania, zmiany i odwołania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz innym osobom przez Starostę Tarnogórskiego oraz Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 49/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie Nr 49/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2397.36 KB

Data dokumentu: 2012-06-26

Data wprowadzenia: 2012-06-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 48/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.06.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 25/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 48/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 48/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-20

Data wprowadzenia: 2012-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski oraz aneksów do umów i porozumień

Symbol: 47/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-20

Data wprowadzenia: 2012-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 46/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.06.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym

Symbol: 46/2012

Załączniki:
1) Zarzadzenie nr 46/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-15

Data wprowadzenia: 2012-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenie Zarządu Powiatu

Symbol: 45/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 45/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1503.71 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 44/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad tworzenia aktów prawnych oraz wprowadzenia wzorów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Zarządzeń Starosty Tarnogórskiego

Symbol: 44/2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 44/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2103.97 KB

Data wprowadzenia: 2012-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 43/2012 z dnia 06.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części, za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części w związku z realizacją inwestycji oraz zasad ustalania odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi

Symbol: BOZ.1430.4.2012

Data dokumentu: 2012-06-06

Data wprowadzenia: 2012-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 42/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 37/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.05.2012 w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: BOZ.1430.4.2012

Data dokumentu: 2012-06-06

Data wprowadzenia: 2012-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 41/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.05.2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: BOZ.1430.4.2012

Data dokumentu: 2012-06-06

Data wprowadzenia: 2012-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 40/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: BOZ.1430.4.2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 117.5 KB
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 52.5 KB
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 54 KB
4) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 52 KB
5) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 48 KB
6) Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 51.5 KB
7) Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 54 KB
8) Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 53.5 KB
9) Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB
10) Załącznik nr 8a do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB
11) Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 26.5 KB
12) Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 47.5 KB
13) Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB
14) Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 40/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 40.5 KB

Data dokumentu: 2012-06-06

Data wprowadzenia: 2012-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 39/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: BOZ.1430.4.2012

Data dokumentu: 2012-06-06

Data wprowadzenia: 2012-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 38/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: BOZ.1430.4.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 38/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2012-06-06

Data wprowadzenia: 2012-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 37/2012 z dnia 17.05.2012 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: BOZ.1430.2.2012

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia 37/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 61.5 KB

Data dokumentu: 2012-05-17

Data wprowadzenia: 2012-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 36/2012 z dnia 15.05.2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym

Symbol: BOZ.1430.3.2012

Data dokumentu: 2012-05-16

Data wprowadzenia: 2012-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 35/2012 z dnia 11.05.2012 roku w sprawie systemu zabezpieczania i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: BOZ.1430.1.2012

Data dokumentu: 2012-05-14

Data wprowadzenia: 2012-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 34/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.24.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 34/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 47.5 KB

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 33/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w Biuletynie Informacji Publicznej

Symbol: OR.Z.1430.24.2012

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 32/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.24.2012

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 31/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.24.2012

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 30/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.24.2012

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia 30/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 71.5 KB

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 29/2012 z dnia 04.05.2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Symbol: OR.Z.1430.24.2012

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 28/2012 z dnia 20.04.2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: OR.Z.1430.23.2012

Data dokumentu: 2012-04-23

Data wprowadzenia: 2012-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 27/2012 z dnia 18.04.2012 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.22.2012

Data dokumentu: 2012-04-18

Data wprowadzenia: 2012-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 26/2012 z dnia 18.04.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.22.2012

Data dokumentu: 2012-04-18

Data wprowadzenia: 2012-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 25/2012 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej Starosty Tarnogórskiego

Symbol: OR.Z.1430.21.2012

Data dokumentu: 2012-04-17

Data wprowadzenia: 2012-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 24/2012 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.21.2012

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 24/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 24/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data dokumentu: 2012-04-17

Data wprowadzenia: 2012-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 23/2012 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: OR.Z.1430.21.2012

Data dokumentu: 2012-04-17

Data wprowadzenia: 2012-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 22/2012 z dnia 13.04.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego zarządzeniem 117/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku zmienionego zarządzeniem 10/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku

Symbol: OR.Z.1430.20.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 22/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 283 KB

Data dokumentu: 2012-04-16

Data wprowadzenia: 2012-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Nr 21/2012 z dnia 11.04.2012 roku w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu i gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze

Symbol: OR.Z.1430.19.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 21/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 109.5 KB

Data dokumentu: 2012-04-12

Data wprowadzenia: 2012-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 20/2012 z dnia 11.04.2012 roku w sprawie powołania Zespołu Spisowego do ujawnienia majątku pozostałego po zlikwidowanym Powiatowym Zakładzie Budżetowym w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.18.2012

Data dokumentu: 2012-04-11

Data wprowadzenia: 2012-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 19/2012 z dnia 05.04.2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: OR.Z.1430.17.2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 60.5 KB
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 101.5 KB
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 85.5 KB
4) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 23.5 KB
5) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 19/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB
6) Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 19/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 24 KB

Data dokumentu: 2012-04-11

Data wprowadzenia: 2012-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 18/2012 z dnia 04.04.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: OR.Z.1430.16.2012

Data dokumentu: 2012-04-04

Data wprowadzenia: 2012-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 17/2012 z dnia 03.04.2012 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.15.2012

Data dokumentu: 2012-04-03

Data wprowadzenia: 2012-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 16/2012 z dnia 30.03.2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Budżetu w Wydziale Budżetu i Finansów

Symbol: OR.Z.1430.14.2012

Data dokumentu: 2012-04-02

Data wprowadzenia: 2012-04-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 15/2012 z dnia 28.03.2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2011

Symbol: OR.Z.1430.13.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 15/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 523 KB

Data dokumentu: 2012-03-29

Data wprowadzenia: 2012-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 14/2012 z dnia 16.03.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Symbol: OR.Z.1430.12.2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 14/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 26 KB
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia 14/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 126.5 KB
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia 14/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 104.5 KB

Data dokumentu: 2012-03-19

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 13/2012 z dnia 15.03.2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2012

Symbol: OR.Z.1430.12.2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 63.5 KB

Data dokumentu: 2012-03-19

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 12/2012 z dnia 1.03.2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko radcy prawnego w Biurze ds. Obsługi Prawnej

Symbol: OR.Z.1430.11.2012

Data dokumentu: 2012-03-02

Data wprowadzenia: 2012-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 11/2012 z dnia 24.02.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/99 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej zmienionego Zarządzeniem nr 105/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku

Symbol: OR.Z.1430.10.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 11/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 187.5 KB

Data dokumentu: 2012-02-27

Data wprowadzenia: 2012-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 10/2012 z dnia 24.02.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego zarządzeniem 117/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku

Symbol: OR.Z.1430.10.2012

Data dokumentu: 2012-02-27

Data wprowadzenia: 2012-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 9/2012 z dnia 16.02.2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji

Symbol: OR.Z.1430.9.2012

Data dokumentu: 2012-02-17

Data wprowadzenia: 2012-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 8/2012 z dnia 06.02.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: OR.Z.1430.7.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 8/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 56.5 KB

Data dokumentu: 2012-02-08

Data wprowadzenia: 2012-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 7/2012 z dnia 06.02.2012 roku w sprawie powołania roboczego zespołu ds. utworzenia planu inwestycji i remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012-2014

Symbol: OR.Z.1430.7.2012

Data dokumentu: 2012-02-08

Data wprowadzenia: 2012-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 6/2012 z dnia 24.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych

Symbol: OR.Z.1430.6.2012

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 6/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 145.61 KB

Data dokumentu: 2012-01-24

Data wprowadzenia: 2012-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 5/2012 z dnia 20.01.2012 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania

Symbol: OR.Z.1430.5.2012

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 91.5 KB
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 53 KB
4) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 28.5 KB

Data dokumentu: 2012-01-20

Data wprowadzenia: 2012-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 4/2012 z dnia 19.01.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5.01.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.3.2012

Data dokumentu: 2012-01-19

Data wprowadzenia: 2012-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 3/2012 z dnia 17.01.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2008 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia procedury inkasa opłaty skarbowej oraz trybu rozliczania poboru opłaty skarbowej zmienionego zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3 lutego 2011 roku

Symbol: OR.Z.1430.3.2012

Data dokumentu: 2012-01-17

Data wprowadzenia: 2012-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 2/2012 z dnia 05.01.2012 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: OR.Z.1430.2.2012

Data dokumentu: 2012-01-09

Data wprowadzenia: 2012-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 1/2012 z dnia 05.01.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.Z.1430.2.2012

Data dokumentu: 2012-01-09

Data wprowadzenia: 2012-01-12

WIĘCEJ »
POWRÓT