» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnymSymbol: BSR.041.16.2020


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła

Data wprowadzenia: 2020-07-27

Wyświetleń: 491

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 315
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla części A Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 235
3) Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia dla części B Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 142
4) Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla części C Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 105
5) Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia dla części D Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 96
6) Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia dla części E Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 93
7) Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia dla części F Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 93
8) Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia dla części G Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 94
9) Załącznik nr 8 Formularz ofertowy dla części A Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 101
10) Załącznik nr 9 Formularz ofertowy dla części B Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 56
11) Załącznik nr 10 Formularz ofertowy dla części C Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 51
12) Załącznik nr 11 Formularz ofertowy dla części D Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 51
13) Załącznik nr 12 Formularz ofertowy dla części E Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 47
14) Załącznik nr 13 Formularz ofertowy dla części F Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 51
15) Załącznik nr 14 Formularz ofertowy dla części G Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 48
16) Załącznik nr 15 Wzór umowy dla części A Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 92
17) Załącznik nr 16 Wzór umowy dla części B Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 58
18) Załącznik nr 17 Wzór umowy dla części C Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 49
19) Załącznik nr 18 Wzór umowy dla części D Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 40
20) Załącznik nr 19 Wzór umowy dla części E Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 46
21) Załącznik nr 20 Wzór umowy dla części F Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 55
22) Załącznik nr 21 Wzór umowy dla części G Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 62
23) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-23, Pobrań: 95
24) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2 Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-23, Pobrań: 80
25) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 3 Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-24, Pobrań: 70
26) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 4 Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-27, Pobrań: 84

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2020-07-16
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-23
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-23
Edycja dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2020-07-24
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-27
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK