» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnymSymbol: BSR.041.16.2020


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła

Data wprowadzenia: 2020-07-27

Wyświetleń: 1256

Załączniki:
1) zapytanie ofertowe Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 933, Typ: PDF, Rozmiar: 3007.53 KB
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla części A Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 829, Typ: PDF, Rozmiar: 1353.41 KB
3) Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia dla części B Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 763, Typ: PDF, Rozmiar: 1369.18 KB
4) Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla części C Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 655, Typ: PDF, Rozmiar: 1352.73 KB
5) Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia dla części D Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 614, Typ: PDF, Rozmiar: 1346.45 KB
6) Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia dla części E Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 619, Typ: PDF, Rozmiar: 1357.72 KB
7) Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia dla części F Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 669, Typ: PDF, Rozmiar: 455.19 KB
8) Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia dla części G Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 621, Typ: PDF, Rozmiar: 449.68 KB
9) Załącznik nr 8 Formularz ofertowy dla części A Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 1439, Typ: DOCX, Rozmiar: 115.22 KB
10) Załącznik nr 9 Formularz ofertowy dla części B Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 628, Typ: DOCX, Rozmiar: 115.2 KB
11) Załącznik nr 10 Formularz ofertowy dla części C Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 604, Typ: DOCX, Rozmiar: 114.95 KB
12) Załącznik nr 11 Formularz ofertowy dla części D Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 581, Typ: DOCX, Rozmiar: 115.25 KB
13) Załącznik nr 12 Formularz ofertowy dla części E Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 568, Typ: DOCX, Rozmiar: 115.18 KB
14) Załącznik nr 13 Formularz ofertowy dla części F Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 601, Typ: DOCX, Rozmiar: 111.54 KB
15) Załącznik nr 14 Formularz ofertowy dla części G Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 551, Typ: DOCX, Rozmiar: 111.35 KB
16) Załącznik nr 15 Wzór umowy dla części A Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 648, Typ: PDF, Rozmiar: 2860.24 KB
17) Załącznik nr 16 Wzór umowy dla części B Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 1203, Typ: PDF, Rozmiar: 2864.09 KB
18) Załącznik nr 17 Wzór umowy dla części C Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 589, Typ: PDF, Rozmiar: 2867.7 KB
19) Załącznik nr 18 Wzór umowy dla części D Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 614, Typ: PDF, Rozmiar: 2852.19 KB
20) Załącznik nr 19 Wzór umowy dla części E Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 750, Typ: PDF, Rozmiar: 2864.05 KB
21) Załącznik nr 20 Wzór umowy dla części F Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 579, Typ: PDF, Rozmiar: 1939.1 KB
22) Załącznik nr 21 Wzór umowy dla części G Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-16, Pobrań: 569, Typ: PDF, Rozmiar: 1935.99 KB
23) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-23, Pobrań: 624, Typ: PDF, Rozmiar: 390.53 KB
24) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2 Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-23, Pobrań: 606, Typ: PDF, Rozmiar: 399.35 KB
25) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 3 Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-24, Pobrań: 760, Typ: PDF, Rozmiar: 383.98 KB
26) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 4 Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-27, Pobrań: 606, Typ: PDF, Rozmiar: 384.94 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2020-07-16
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-23
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-23
Edycja dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2020-07-24
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-27
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK