» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Zakup oraz dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnymSymbol: BSR.041.16.2020


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła

Data wprowadzenia: 2020-07-22

Wyświetleń: 814

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 881, Typ: PDF, Rozmiar: 2605.99 KB
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 808, Typ: PDF, Rozmiar: 362.81 KB
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 701, Typ: DOCX, Rozmiar: 114.11 KB
4) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 1219, Typ: PDF, Rozmiar: 724.66 KB
5) Załącznik nr 3 Wzór umowy Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 599, Typ: PDF, Rozmiar: 1680.08 KB
6) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-21, Pobrań: 746, Typ: PDF, Rozmiar: 339.47 KB
7) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2 Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-22, Pobrań: 566, Typ: PDF, Rozmiar: 509.09 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-17
Edycja dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2020-07-21
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-22
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK