» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Zakup oraz dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnymSymbol: BSR.041.16.2020


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła

Data wprowadzenia: 2020-07-22

Wyświetleń: 710

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 794
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 643
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 610
4) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 964
5) Załącznik nr 3 Wzór umowy Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-17, Pobrań: 507
6) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2020-07-21, Pobrań: 664
7) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2 Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2020-07-22, Pobrań: 480

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-17
Edycja dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2020-07-21
Edycja dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2020-07-22
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK